ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก
พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐

ลักษณะและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม

พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษกเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีระเบียงและบันไดทางขึ้นหน้า-หลัง หลังคาทรงจั่ว ยกคอสองและมีกันสาดโดยรอบ มีมุขประเจิดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยได้เค้าโครงมาจากพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ โดยสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องบนเป็นโครงเหล็ก พระเบื้องหลังคาเป็นแผ่นเหล็กชุบสีขาว เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นปูนปั้นลายดอกพุดตาน ลายหน้าบันเป็นลายดอกพุดตาน ปิดทองเฉพาะที่ตราพระลัญจกร ซึ่งการประดับตราพระลัญจกรที่หน้าบันพระอุโบสถนี้ เป็นพระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงพระราชอำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก

ส่วนผนังและเพดานไม้แบบเรียบ ฝังไฟเป็นระยะ โคมไฟในแนวกลางเดิมออกแบบเป็นโคมหวดหรืออัจกลับแบบเรียบ แต่ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายโคมระย้าเป็นพุทธบูชา ประดับไว้แทน รวม ๔ ช่อ

ข้อมูลจาก หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย