ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
ศาลหลักเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐

ลักษณะและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม

ศาลหลักเมืองหลังใหม่นี้ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุครัชกาลที่ ๔ กล่าวคือ เป็นอาคารเครื่องปูน ทรงยอดปรางค์ มีมุขยื่นทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านมีหลังคาซ้อน ๒ ชั้น และมีมุขลดอีกด้านละ ๑ ชั้น มีหลังคากันสาดโดยรอบ เครื่องปิดเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบ ลักษณะศิลปกรรมได้รับอิทธิพลจากวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยมีช่อฟ้าเป็นแบบนกเจ่า ซึ่งเป็นศิลปกรรมที่เป็นนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔ ส่วนใบระกานั้นปรับปรุงรูปแบบจากวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยทำเป็นลายช่อหางโตแทนลายใบเทศ หน้าบันเป็นรูปดอกพุดตานประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ พื้นลายสีเหลือง ตัวดอกและช่อลายสลับสี โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุหินอ่อน มีประตูทางเข้าทั้ง ๔ ด้าน ยกพื้นโดยรอบ บุด้วยหินอ่อนและมีพนักระเบียงหินอ่อนโดยรอบมุมพนักระเบียงประดับเสาหัวเม็ดทำด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกัน

ข้อมูลจาก หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย