ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พ.ศ.๒๕๑๑

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

สำหรับตัวศาล เป็นอาคารไม้ทรงไทย หลังคาจั่วมุขลดด้านหน้า หน้าบันประทับด้วยรวยระกาหัวนาค กระจังแกะสลักลงรักปิดทอง ฝาไม้เข้ากรอบแบบเรียบง่าย มุขหน้าเป็นลูกกรงมีบันไดขึ้นด้านข้างทั้งสองด้าน ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร ประดับตกแต่งปิดทองลายเพดานและดาว เพดานภายในศาลและเพดานปีกนก หน้าบันเป็นรูปพระแสงของ้าวไขว้กับพระแสงดาบคาบค่าย เหนือขึ้นไปเป็นรูปพระมาลาเบี่ยง ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน ขนาดเท่าองค์จริง

ข้อมูลจาก : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรม