ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘

ลักษณะรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่แสดงออกถึงพัฒนาการของงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยลงมา จวบจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์พระมหาเจดีย์มีลักษณะการใช้งานแบบอาคาร ส่วนฐานขององค์เจดีย์นั้นเป็นส่วนที่มีหลังคาคลุมโดยรอบบริเวณพื้นที่สำคัญที่สุดได้แก่ บริเวณโถงกลางภายในโถงนี้ตรงกลางเป็นกระจกนิรภัยสำหรับประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุและเส้นพระเจ้า ที่จุดกึ่งกลางของห้องโถงมีบุษบกโลหะปิดทองตั้งอยู่บนฐานหินอ่อนสีขาว บุษบกนี้แบ่งเป็นสองตอน ตอนบนประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุในครอบแก้วทรงเจดีย์ ตอนล่างเป็นประดิษฐานเส้นพระเจ้า ประกอบเครื่องบูชา พุทธศาสนิกชนทั้งหลายสามารถชื่นชมและบูชาพระบรมสาริกธาตุรวมทั้งเส้นพระเจ้าผ่านกระจกนิรภัย

.

ข้อมูลจาก : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรม