นิทรรศการ
นิทรรศการ "พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู"
นิทรรศการ "พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของสมเด็จครู"