กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ workshop หัวข้อ "การเขียนภาพไทย แจ้งในตัวแบก"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ workshop หัวข้อ "การเขียนภาพไทย แจ้งในตัวแบก"
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี 2555 "ประสบการณ์ครู สู่ศิษย์" วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปะสถา...
เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2554" โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยา...