กิจกรรม
โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย "ประสบการณ์ครู สู่ศิษย์"
โครงการเสวนาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี 2555 "ประสบการณ์ครู สู่ศิษย์" วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ workshop หัวข้อ "การเขียนภาพไทย แจ้งในตัวแบก"...
เนื่องในโอกาส "วันอนุรักษ์มรดกไทย ปีพุทธศักราช 2554" โครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยา...