นิทรรศการ
นิทรรศการ "จากเส้นครู สู่ศิษย์"
นิทรรศการ "จากเส้นครู สู่ศิษย์" ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)