ผลงานออกแบบศิลปินแห่งชาติ
พระอุโบสถวัดพุทธปทีป
พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๕

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขแบบกึ่งตรีมุขตามอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมของไทย ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร และมีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดินเป็นห้องโถงใหญสำหรับใช้เป็นห้องสมุด ห้องประชุม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การออกแบบอาคาร สถาปนิกได้คำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและกฎหมายการก่อสร้างอาคารของประเทศอังกฤษ เช่น หน้าต่างออกแบบโดยการใช้รูปแบบวิมานเพื่อขยายพื้นที่รับแสง เชิงชายประยุกต์ทำเป็นรางน้ำ โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนลวดลายประดับอาคารหล่อด้วยซีเมนต์ผสมใยหิน เป็นต้น

ข้อมูลจาก : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานสถาปัตยกรรม